Architektura
  • Plac Zodiak
Projekt
  • zagospodarowanie placu
  • mała architektura
Autor
  • Marta Komorowska
  • Bartosz Koszałka
Lokalizacja
  • Warszawa, pawilon Zodiak przy pasażu Wiecha
Powierzchnia
ok. 1500 m2
Etap
  • konkurs

Ideą projektu jest otwarcie placu przy pawilonie Zodiak na pieszych, stworzenie zapraszającej przestrzeni, która będzie komfortowa dla wszystkich użytkowników tej przestrzeni w centrum miasta.

Projekt zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak przy pasażu Wiecha.

Plac przy pawilonie Zodiak położony jest przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych w centrum Warszawy. W niedużej odległości znajdują się ośrodki kultury, użyteczności publicznej, ważne węzły komunikacyjne i miejsca historyczne. Ideą projektu jest otwarcie placu przy pawilonie Zodiak na pieszych, stworzenie zapraszającej przestrzeni, która będzie komfortowa dla wszystkich użytkowników tej przestrzeni w centrum miasta.
Nawiązanie do historii miejsca jest zawarte w koncepcji zagospodarowania terenu bez bezpośredniego naśladownictwa miejsca, które kiedyś zostało utracone. Koncepcja zakłada odniesienie do takich elementów z historii jak zewnętrzne schody prowadzące kiedyś na piętro pawilonu Zodiak czy fontanny. Idea projektu przywraca dawne elementy w współczesnej formie.