Architektura
  • Miejskie wyspy wypoczynkowe
Projekt
  • Urbanistyka
  • Mała architektura
Autor
  • Marta Komorowska
  • Bartosz Koszałka
Lokalizacja
  • Opole, Polska
Funkcja
  • Mebel miejski
Etap
  • konkurs 2017 r.

Przenieść kanapę z salonu na rynek w Opolu.

Miejską wyspę wypoczynkową zaprojektowano w duchu minimalizmu z poszanowaniem dla otaczającej ją przestrzeni. Elementy jej formy zainspirowane zostały zabytkową architekturą opolskiego Ratusza oraz sąsiadujących z nim kamienic. Moduły ozdobione są w subtelny sposób wzorem nawiązującym do arkad budynku położonego w sercu miasta.

Ideą założenia była myśl, aby przenieść kanapę z salonu mieszkańców na rynek w Opolu. Nie tylko ze względu na wygodę i komfort jednostki, ale również żeby między użytkownikami tego mebla, który znajduje się na głównym placu miasta, zachodziła interakcja społeczna. Z myślą o urozmaiconej grupie wiekowej i strukturalnej, która będzie korzystać z zaprojektowanego mebla – funkcje wysp są różnorodne, tak jak przyszli użytkownicy.