Grafika
  • CSK branding
Projekt
  • logo
  • identyfikacja wizualna
Autor
  • Marta Komorowska
  • Bartosz Koszałka
  • Ania Prałat
Lokalizacja
  • Lublin, Polska
Etap
  • Konkurs 2015 r.

Nowe centrum w Lublinie bazuje na niedokończonym teatrze, który jest dziedzictwem ubiegłego czasu.

Projekt logo dla nowej instytucji odnosi się do historii miejsca, która została również poszanowana w nowym projekcie architektonicznym. Przeszłość ma wpływ na teraźniejszość, oddziałuje na przemiany społeczne i kulturowe. Charakterystyczne, znaczące wydarzenia dają podstawę do dalszego kształtowania się kultur i ich rozwoju. Wpływają one na siebie w różnych płaszczyznach, tak jak przecinające się kierunki, elementy projektowanego logo. Różne kierunki spotykają się w wspólnym centrum, w ten sam sposób w jaki świadectwa kultury z minionych, jak i przyszłych czasów spotykają się w wznoszonym budynku.

Centrum Spotkań Kultury będzie kreowało atmosferę twórczości i społecznej bliskości, przyciągając do wnętrza swoim bogatym programem. Koncept logo odpowiada tym aspiracją poprzez zbliżające się ku sobie kierunki, spotykające się w centrum, podobnie jak uczestnicy przeróżnych wydarzeń organizowanych przez nową instytucje. Cztery kierunki linii użytych w projekcie logo nawiązują do wielogłosowości, zróżnicowania, podejmowania różnych inicjatyw.

Wprowadzenie kierunku wyróżniającego się kolorem od innych oznacza otwartość na różnorodność, na poszukiwanie nowych ścieżek dialogu. Podkreśla dostępność instytucji dla każdego oraz gotowość na modyfikację przez nowe pokolenia.

Projektowane logo ma dynamiczną formę. Dobrane proporcje kształtów – kierunków, są wyraziste, a symboliczna treść jaką ma przekazać logo, jak najbardziej uproszczona. Logo zlokalizowane na różnych elementach, od akcydensów po plakaty reklamowe, jest łatwo zauważalne i pozytywnie odbierane.