Architektura
  • Centrum sztuki
Projekt
  • Budynek użyteczności publicznej
  • Urbanistyka
Autor
  • Marta Komorowska
  • Bartosz Koszałka
Lokalizacja
  • Suncheon, Korea Południowa
Powierzchnia
  • 2 000 m2
Etap
  • Konkurs 2016 r.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt Centrum Sztuki w Suncheon miał na celu zrewitalizowanie zaniedbanej części miasta i stworzenie kulturalnego „landmarku”, który przyciągnie turystów oraz lokalną społeczność.

Potencjał kulturowy miasta odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Wierzymy, że traktowanie kultury jako głównej siły napędowej procesu odnowy poprawia wizerunek miasta i jego atrakcyjność. Myślimy o projekcie w Suncheon, jako miejscu silnie obecnym w krajobrazie miasta i oferującym zwiedzającym możliwość kontaktu ze sztuką i innymi ludźmi.

Naszym celem jest stworzenie inspirującego środowiska dla sztuki i edukacji, w którym myśli, kreatywność i wzajemne zrozumienie są w centrum uwagi. Ta idea odzwierciedla się w projekcie zagospodarowania terenu oraz układzie funkcjonalnym Centrum Sztuki.